Zwroty i reklamacje

Data złożenia formularza ………………………………….

DOTYCZY

□ Zwrot                      □ Wymiana               □ Reklamacja

1. KLIENT

a) Imię Nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………

b) Dane kontaktowe (Numer telefonu, adres e-mail)…………………………………………………………………..

c) Numer dowodu sprzedaży (paragonu/ faktury) – należy dołączyć ksero właściwego dokumentu,
w przypadku zwrotu oryginał paragonu …………………………………………………………………………………….

d) Cena produktu……………………………………………………………………………………………………………………

e) Nazwa lub kod produktu……………………………………………………………………………………………………..

f) Opis przyczyn reklamacji

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

g) Towar przyjęto dnia…………………………………………………………………………………………………………….

Rozpatrzenie reklamacji nastąpi pisemnie w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia żądania przez kupującego. Jeżeli w ciągu 14 dni sprzedający nie ustosunkuje się do tego żądania, uważa się, że uznał je za uzasadnione. Zwrot pieniędzy zostanie zrealizowany w ciągu 10 dni od daty dostarczenia towaru.

h) Złożenie podpisu na zgłoszeniu reklamacji / zwrotu oznacza akceptację jego treści. Wszelkie dane na temat reklamacji / zwrotu są zawarte w regulaminie na stronie www.joannaolszewska.pl

…………………………………………….                                 …………………………………………………….

Podpis klienta                                                              Podpis osoby przyjmującej reklamację

2. SPRZEDAWCA

i) Rozpatrzenie reklamacji

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZAM, IŻ ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z POWYŻSZYMI ZAPISAMI I AKCEPTUJĘ ICH TREŚĆ.

…………………………………………….                                 …………………………………………………….

Podpis klienta                                                              Podpis osoby przyjmującej reklamację

Shopping cart

Subtotal
Shipping and discount codes are added at checkout.
Checkout